Croeso

Amdanom Ni - D A Hughes Electrical Ltd

Gyda dros 26 mlynedd o brofiad rydym yn darparu ystod eang a chynhwysfawr o wasanaethau trydanol o ansawdd ar gyfer gosodiadau diwydiannol, masnachol a domestig yn ardaloedd Corwen, Bala, Rhuthun ac ar draws Gogledd Cymru. Rydym yn aelodau o’r National Inspection Council for Electrical Installation Contractors (NICEIC) Mae ein holl waith yn siwr o fod o’r safon uchaf. Mae’r NICEIC wedi bod yn profi cymhwysedd technegol trydanwyr ers dros 50 mlynedd. Mae aelodau yn cael eu hystyried yn eang fel gweithwyr proffesiynol gyda lefel uchel o arbenigedd. Dyna pam y dylech o hyd ddewis contractwyr NICEIC. Mae gennym dîm o drydanwyr profiadol a chymwysedig ac yn cynnig gwasanaeth dwyieithog. Cysylltwch â ni - byddwn yn hapus iawn i rhoi amcanbris ar gyfer unrhyw waith o unrhyw faint.

DIWYDIANNOL

MASNACHOL

GWEFRYDD CEIR TRYDANOL

SOLAR PV a STORIO BATRI

Cysylltwch a Ni

D A Hughes Electrical Limited

Bont Bren, Corwen, Denbighshire, LL21 0EP ff: 01490 460565 s: 07749 896857 Rhif Cwmni: 7997079 TAW: 821777026
01490 460565 - 07749 896857

Cysylltwch a Ni

D A Hughes Electrical Limited

Bont Bren, Corwen, Denbighshire, LL21 0EP ff: 01490 460565 s: 07749 896857 e: info@dahugheselectrical.co.uk Rhif Cwmni: 7997079 TAW: 821777026

DIWYDIANNOL

MASNACHOL

GWEFRYDD

CEIR TRYDANOL

Croeso

Amdanom Ni - D A Hughes Electrical Ltd

Gyda dros 26 mlynedd o brofiad rydym yn darparu ystod eang a chynhwysfawr o wasanaethau trydanol o ansawdd ar gyfer gosodiadau diwydiannol, masnachol a domestig yn ardaloedd Corwen, Bala, Rhuthun ac ar draws Gogledd Cymru. Rydym yn aelodau o’r National Inspection Council for Electrical Installation Contractors (NICEIC) Mae ein holl waith yn siwr o fod o’r safon uchaf. Mae’r NICEIC wedi bod yn profi cymhwysedd technegol trydanwyr ers dros 50 mlynedd. Mae aelodau yn cael eu hystyried yn eang fel gweithwyr proffesiynol gyda lefel uchel o arbenigedd. Dyna pam y dylech o hyd ddewis contractwyr NICEIC. Mae gennym dîm o drydanwyr profiadol a chymwysedig ac yn cynnig gwasanaeth dwyieithog. Cysylltwch â ni - byddwn yn hapus iawn i rhoi amcanbris ar gyfer unrhyw waith o unrhyw faint.
© 2024 D A Hughes Electrical Services Website designed and maintained by H G Web Designs

SOLAR PV a

STORIO BATRI

© 2024 D A Hughes Electrical Services Website designed and maintained by H G Web Designs
01490 460565 07749 896857
01490 460565 07749 896857